Service queue and customer managment system - MSUS

    Servisu uzskaites sistēma (MSUS) ir izveidota ērtai pieteikumu ievadei nelieliem servisiem. Sistēma nodrošina vienkāršu klientu pievienošanu, klasifikāciju un klienta informācijas apskati. Servisa pieteikumos parocīgi ievadīt visu nepieciešamo informāciju veiksmīgai pieteikuma apstrādei. Sistēmā pieejams ērts sākuma panelis (dashboard) un atskaites, lai pārsekotu reģistrētos pieteikumus un monitorētu to izpildi.
Sistēmu iespējams papildināt/pārveidot pēc jūsu vajadzībām.

MSUS iespējas

Administrēšana

 • Lietotāju lomas (vadītājs, servisa meistars, u.c.)
 • Izvēlņu definēšana konkrētiem lietotājiem vai lietotāju grupām
 • Lietotāju struktūrvienību (servisu) definēšana ar tiesībām
 • Lietotāju darbības aktivitāte
 • Sākuma panelis (dashboard) ar aktuālo informāciju
 • Iekšējā sarakste starp sistēmas lietotājiem

Klientu kontu administrēšana

 • Fizisku un juridisku klientu pievienošana
 • Klientu detaļās iespējams pievienot/apskatīt kontaktinformāciju, piesaistītās personas, servisa pieteikumus, u.c.

Pieteikumu pievienošana un apstrāde

 • Servisa pieteikumu pievienošana/labošana
 • Pieteikuma izdruka
 • Iespēja pieteikumam izveidot gan juridiskai, gan fiziskai personai
 • Klasificēta iekārtu ievade
 • Remontdarbu cenu izmaiņu vēsture
 • Servisa pieteikumu statusu maiņas vēsture
 • Attēlu pievienošana
 • Ziņu sūtīšana klientiem servisa pieteikuma statusa maiņas gadījumā
 • Nosūtīto ziņu vēsture

Klientu portāls

 • Pieejama informācija par remonta statusu

Atskaites un pārskati

 • Plašā servisa pieteikumu atskaite
 • Grupētās atskaites (servisa pieteikumu kopsavilkums, servisa pieteikumi pa dienām servisos, servisa pieteikumi servisos, nauda pa servisiem un meistariem, naudas kopsavilkums)

Rezerves detaļu noliktava

 • Detaļu grupu izveide
 • Detaļu ievade
 • Detaļu pievienošana noliktavai pēc iegādes datuma 
 • Iespēja servisa pieteikumam pievienot detaļu pēc iepirkuma datuma un cenas
 • Pārdošanas cenas norādīšana
 • Automātiska noliktavas atlikuma pārēķināšana pēc detaļas pievienošans/dzēšanas no servisa pieteikuma

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Servisa sistēmas izstrādes un ieviešanas iespējām jūsu uzņēmumā, sazinieties ar mums.

Scroll to top
© INDEED 2018